Skip to main content

Fundus značenje

šta znači Fundus

Na latinici: Definicija i značenje reči Fundus (latinski fundus dno) 1. tle, zemlja; zemljište; 2.anatomija: dno neke telesne duplje, npr. želudačno dno; 3. nepokretno imanje i prihod koji ono donosi; 4. ši. celokupna imovina nekog pozorišta u kostimima, dekoracijama i dr.; fundus instruktus (latinski fundus instructus) prav. poljoprivred-no imanje snabdeveno svim što je potrebno (stoka, alat, sprave za obrađivanje i korišćenje) za racionalno vođenje gazdin-stva; smatra se sastavnim delom imanja; up fond.

Reč Fundus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фундус дно) 1. тле, земља; земљиште; 2. анат. дно неке телесне дупље, нпр. желудачно дно; 3. непокретно имање и приход који оно доноси; 4. ши. целокупна имовина неког позоришта у костимима, декорацијама и др.; фундус инструктус (лат. фундус инструцтус) прав. пољопривред-но имање снабдевено свим што је потребно (стока, алат, справе за обрађивање и коришћење) за рационално вођење газдин-ства; сматра се саставним делом имања; уп фонд.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f