Skip to main content

Fungibilije značenje

šta znači Fungibilije

Na latinici: Definicija i značenje reči Fungibilije (od latinske reči: fungibilia) pl. stvari koje se u prometu određuju prema težini, broju i meri, npr. novac, žito i dr

Reč Fungibilije sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. фунгибилиа) пл. ствари које се у промету одређују према тежини, броју и мери, нпр. новац, жито и др


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f