Skip to main content

Fungicidi značenje

šta znači Fungicidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Fungicidi (latinski fungus, caedere ubiti, ubijati) opšti naziv za razna hemijska sredstva pomoću kojih se suzbijaju biljne bolesti izazvane gljivicama.

Reč Fungicidi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фунгус, цаедере убити, убијати) општи назив за разна хемијска средства помоћу којих се сузбијају биљне болести изазване гљивицама.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f