Skip to main content

Fungozitet značenje

šta znači Fungozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Fungozitet (od latinske reči: fungositas) men. spužvast, šupljikast izraštaj.

Reč Fungozitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. фунгоситас) мен. спужваст, шупљикаст израштај.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f