Skip to main content

Funikuler značenje

šta znači Funikuler

Na latinici: Definicija i značenje reči Funikuler (latinski funiculus konopče, tanko uže) teh. 1. žična železnice, koja, mesto po šinama, pružnicama, ide po jakom čeličnom užetu koje je razapeto iznad gvozdenih ili drvenih stubova; o uže se vešaju vagoneti kojima se prevlači ruda i dr. roba; 2. zupčana železnica, koja se kreće odupiranjem lokomotive o zupčanu ploču pričvršćenu na pragovima između šina; služi za savlađivanje uspona.

Reč Funikuler sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фуницулус конопче, танко уже) тех. 1. жична железнице, која, место по шинама, пружницама, иде по јаком челичном ужету које је разапето изнад гвоздених или дрвених стубова; о уже се вешају вагонети којима се превлачи руда и др. роба; 2. зупчана железница, која се креће одупирањем локомотиве о зупчану плочу причвршћену на праговима између шина; служи за савлађивање успона.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f