Skip to main content

Futer značenje

šta znači Futer

Na latinici: Definicija i značenje reči Futer (nem. Futter) stočna hrana, krma, pića; postava (za odelo).

Reč Futer sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Футтер) сточна храна, крма, пића; постава (за одело).


Futuristi pl. pristalice i sledbenici futurizma. ...
Futurizam umetničko-- književni pravac koji bi, kako smatraju njegovi poborni...
Futur gram. buduće vreme; egzaktni futur pređašnje buduće vreme....
Futing sp. trčanje i pešačenje na čistom vazduhu ....
Futer stočna hrana, krma, pića; postava ....
Sve reči na slovo f