Skip to main content

Futur značenje

šta znači Futur

Na latinici: Definicija i značenje reči Futur (latinski futurum)gramatika: buduće vreme; egzaktni futur (latinski futurum exactum) pređašnje buduće vreme.

Reč Futur sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. футурум) грам. будуће време; егзактни футур (лат. футурум еxацтум) пређашње будуће време.


Futuristi pl. pristalice i sledbenici futurizma. ...
Futurizam umetničko-- književni pravac koji bi, kako smatraju njegovi poborni...
Futur gram. buduće vreme; egzaktni futur pređašnje buduće vreme....
Futing sp. trčanje i pešačenje na čistom vazduhu ....
Futer stočna hrana, krma, pića; postava ....
Sve reči na slovo f