Skip to main content

Futuristi značenje

šta znači Futuristi

Na latinici: Definicija i značenje reči Futuristi (latinski futurus) pl. pristalice i sledbenici futurizma.

Reč Futuristi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. футурус) пл. присталице и следбеници футуризма.


Futuristi pl. pristalice i sledbenici futurizma. ...
Futurizam umetničko-- književni pravac koji bi, kako smatraju njegovi poborni...
Futur gram. buduće vreme; egzaktni futur pređašnje buduće vreme....
Futing sp. trčanje i pešačenje na čistom vazduhu ....
Futer stočna hrana, krma, pića; postava ....
Sve reči na slovo f