Skip to main content

Futing značenje

šta znači Futing

Na latinici: Definicija i značenje reči Futing (eng. footing)sport: trčanje i pešačenje na čistom vazduhu (kao trening).

Reč Futing sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. фоотинг) сп. трчање и пешачење на чистом ваздуху (као тренинг).


Futuristi pl. pristalice i sledbenici futurizma. ...
Futurizam umetničko-- književni pravac koji bi, kako smatraju njegovi poborni...
Futur gram. buduće vreme; egzaktni futur pređašnje buduće vreme....
Futing sp. trčanje i pešačenje na čistom vazduhu ....
Futer stočna hrana, krma, pića; postava ....
Sve reči na slovo f