Skip to main content

Gurd

Šta znači Gurd


Gurd značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima).

Reč Gurd napisana unazad: drug

Gurd se sastoji od 4 slova.

sta je Gurd

Slično:
Šta znači Gurme poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. ...
Šta znači Gurmandiza ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobr...
Šta znači Gurd novčana jedinica Haitija ....
Šta znači Gurabija 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vr...
Šta znači Gurman onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obič...