Skip to main content

Gurd značenje

šta znači Gurd

Na latinici: Definicija i značenje reči Gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima).

Reč Gurd sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Хаитија (1 гурд=100 сантима).


Gurme poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. ...
Gurmandiza ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima ...
Gurd novčana jedinica Haitija ....
Gurabija 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih...
Gurman onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u znač...
Sve reči na slovo g