Skip to main content

Gurme značenje

šta znači Gurme

Na latinici: Definicija i značenje reči Gurme (fr. gourmet) poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija;isto znači i gurman.

Reč Gurme sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. гоурмет) познавалац добрих јела и вина, добар винција; уп. гурман.


Gurme poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. ...
Gurmandiza ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima ...
Gurd novčana jedinica Haitija ....
Gurabija 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih...
Gurman onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u znač...
Sve reči na slovo g