Skip to main content

Gurmandiza

Šta znači Gurmandiza


Gurmandiza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gurmandiza (od francuske reči: gourmandise) ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima i pićima; slatkiš, poslastica, prislačak, preslačakustika:

Reč Gurmandiza napisana unazad: azidnamrug

Gurmandiza se sastoji od 10 slova.

sta je Gurmandiza

Slično:
Šta znači Gurme poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. ...
Šta znači Gurmandiza ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobr...
Šta znači Gurd novčana jedinica Haitija ....
Šta znači Gurabija 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vr...
Šta znači Gurman onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obič...