Skip to main content

Gurman značenje

šta znači Gurman

Na latinici: Definicija i značenje reči Gurman (fr. gourmand) onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u značenju: onaj koji voli dobra jela i pića, sladokusac.

Reč Gurman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. гоурманд) онај који воли много да једе, јешник, прождрљивац; обично у значењу: онај који воли добра јела и пића, сладокусац.


Gurme poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. ...
Gurmandiza ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima ...
Gurd novčana jedinica Haitija ....
Gurabija 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih...
Gurman onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u znač...
Sve reči na slovo g