Skip to main content

Idilican značenje

šta znači Idilican

Na latinici: Definicija i značenje reči Idilican (od grčke reči: eidyllion) pastirski, jednostavan, prirodan, bezazlen i nežan, seoski, koji ima karakter zadovoljnog i spokojnog života u g rirodi.

Reč Idilican sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. еидyллион) пастирски, једноставан, природан, безазлен и нежан, сеоски, који има карактер задовољног и спокојног живота у г рироди.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i