Skip to main content

Idiofoni instrumenti značenje

šta znači Idiofoni instrumenti

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiofoni instrumenti (od grčke reči: fdios svoj, vlastiti, fone glas)d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni (kastanjete, činele i dr.);isto znači i krustički instrumenti.

Reč Idiofoni instrumenti sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: (грч. фдиос свој, властити, фоне глас)д«уз. инструменти у којима титра сама материја од које су направљени (кастањете, чинеле и др.); уп. крустички инструменти.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i