Skip to main content

Idiotski značenje

šta znači Idiotski

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiotski (od grčke reči: idiotes) blesavački.

Reč Idiotski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. идиотес) блесавачки.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i