Skip to main content

Idiomatika značenje

šta znači Idiomatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiomatika (od grčke reči: idfoma, idiomatos osobenost, naročita osobina) lingvistika: celokupnost idioma jednog jezika; deo lingvistike koji proučava idiome.

Reč Idiomatika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. идфома, идиоматос особеност, нарочита особина) лингв. целокупност идиома једног језика; део лингвистике који проучава идиоме.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i