Skip to main content

Idiotizam značenje

šta znači Idiotizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiotizam (od grčke reči: idiotes)medicina: blesavost, maloumnost; filol. osobenost jednog jezika ili govora, dijalekatski izraz.

Reč Idiotizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. идиотес) мед. блесавост, малоумност; филол. особеност једног језика или говора, дијалекатски израз.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i