Skip to main content

Ihnevmon značenje

šta znači Ihnevmon

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihnevmon (od grčke reči: ichneumon)zoologija: faraonski pacov, mala i krvoločne životinja iz porodice cibetke (od latinske reči: viveridae), živi u Južnoj Evropi i Egiptu; stari Egipćani su ga obožavali.

Reč Ihnevmon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхнеумон) зоол. фараонски пацов, мала и крволочне животиња из породице цибетке (нлат. виверидае), живи у Јужној Европи и Египту; стари Египћани су га обожавали.


Ihnografija opisivanje traga; nacrt, plan građevine....
Ihnograf onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta....
Ihnognomika veština ulaženja u trag, veština pronalaženja traga....
Ihnevmon zool. faraonski pacov, mala i krvoločne životinja iz porodice cibet...
Sve reči na slovo i