Skip to main content

Ihnografija značenje

šta znači Ihnografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihnografija (od grčke reči: fchnos, grapho pišem, opisujem) opisivanje traga; nacrt, plan građevine.

Reč Ihnografija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. фцхнос, грапхо пишем, описујем) описивање трага; нацрт, план грађевине.


Ihnografija opisivanje traga; nacrt, plan građevine....
Ihnograf onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta....
Ihnognomika veština ulaženja u trag, veština pronalaženja traga....
Ihnevmon zool. faraonski pacov, mala i krvoločne životinja iz porodice cibet...
Sve reči na slovo i