Skip to main content

Ihnografija značenje

Šta znači Ihnografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihnografija (od grčke reči: fchnos, grapho pišem, opisujem) opisivanje traga; nacrt, plan građevine.

Reč Ihnografija napisana unazad: ajifargonhi

Ihnografija se sastoji od 11 slova.

Šta je Ihnografija

На Ћирилици: (грч. фцхнос, грапхо пишем, описујем) описивање трага; нацрт, план грађевине.

Slično: 
Ihnografija opisivanje traga; nacrt, plan građevine....
Ihnograf onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta....
Ihnognomika veština ulaženja u trag, veština pronalaženja traga....
Ihnevmon zool. faraonski pacov, mala i krvoločne životinja iz porodice cibet...
Sve reči na slovo i