Skip to main content

Ihnognomika značenje

šta znači Ihnognomika

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihnognomika (od grčke reči: ichnos trag, gnome saznanje, uviđanje) veština ulaženja u trag, veština pronalaženja traga.

Reč Ihnognomika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхнос траг, гноме сазнање, увиђање) вештина улажења у траг, вештина проналажења трага.


Ihnografija opisivanje traga; nacrt, plan građevine....
Ihnograf onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta....
Ihnognomika veština ulaženja u trag, veština pronalaženja traga....
Ihnevmon zool. faraonski pacov, mala i krvoločne životinja iz porodice cibet...
Sve reči na slovo i