Skip to main content

Imaterijalan značenje

šta znači Imaterijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Imaterijalan (od latinske reči: immaterialis) netelesan, bestelesan, duhovni; imaterijalna dobra proizvodi duhovnog rada, duhovna svojina.

Reč Imaterijalan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. имматериалис) нетелесан, бестелесан, духовни; иматеријална добра производи духовног рада, духовна својина.


Imati Imati je glagol koji označava posedovanje neke materijalne I nematerij...
Imatrikulacija upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, ...
Imaterijalista fil. pristalica imaterijalizma; onaj koji smatra ili tvrdi da je du...
Imaterijalizam fil. pravac koji poriče stvarnost materije tvrdeći da je sve što po...
Imaterijalan netelesan, bestelesan, duhovni; imaterijalna dobra proizvodi duhovn...
Imaret zgrada, dom, stan; naročito: javna građevina; u užem smislu: vrsta ...
Sve reči na slovo i