Skip to main content

Imatrikulacija značenje

šta znači Imatrikulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Imatrikulacija (od latinske reči: immatriculatio) upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, stupanje u red studenata.

Reč Imatrikulacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. имматрицулатио) упис, уписивање у матрикулу неке установе, нарочито универзитета, ступање у ред студената.


Imati Imati je glagol koji označava posedovanje neke materijalne I nematerij...
Imatrikulacija upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, ...
Imaterijalista fil. pristalica imaterijalizma; onaj koji smatra ili tvrdi da je du...
Imaterijalizam fil. pravac koji poriče stvarnost materije tvrdeći da je sve što po...
Imaterijalan netelesan, bestelesan, duhovni; imaterijalna dobra proizvodi duhovn...
Imaret zgrada, dom, stan; naročito: javna građevina; u užem smislu: vrsta ...
Sve reči na slovo i