Skip to main content

Imati značenje

šta znači Imati

Na latinici: Definicija i značenje reči Imati Imati je glagol koji označava posedovanje neke materijalne I nematerijalne vrednosti (predmeta, talenta, itd.).

Reč Imati sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Имати је глагол који означава поседовање неке материјалне И нематеријалне вредности (предмета, талента, итд.).


Imati Imati je glagol koji označava posedovanje neke materijalne I nematerij...
Imatrikulacija upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, ...
Imaterijalista fil. pristalica imaterijalizma; onaj koji smatra ili tvrdi da je du...
Imaterijalizam fil. pravac koji poriče stvarnost materije tvrdeći da je sve što po...
Imaterijalan netelesan, bestelesan, duhovni; imaterijalna dobra proizvodi duhovn...
Imaret zgrada, dom, stan; naročito: javna građevina; u užem smislu: vrsta ...
Sve reči na slovo i