Skip to main content

Imaterijalizam značenje

šta znači Imaterijalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Imaterijalizam (od latinske reči: immaterialis) fil. pravac koji poriče stvarnost materije tvrdeći da je sve što postoji duh (Platon); učenje da je duša bestelesna; spirituali-zam;suprotno: materijalizam.

Reč Imaterijalizam sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. имматериалис) фил. правац који пориче стварност материје тврдећи да је све што постоји дух (Платон); учење да је душа бестелесна; спиритуали-зам; супр. материјализам.


Imati Imati je glagol koji označava posedovanje neke materijalne I nematerij...
Imatrikulacija upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, ...
Imaterijalista fil. pristalica imaterijalizma; onaj koji smatra ili tvrdi da je du...
Imaterijalizam fil. pravac koji poriče stvarnost materije tvrdeći da je sve što po...
Imaterijalan netelesan, bestelesan, duhovni; imaterijalna dobra proizvodi duhovn...
Imaret zgrada, dom, stan; naročito: javna građevina; u užem smislu: vrsta ...
Sve reči na slovo i