Skip to main content

Imperativ značenje

šta znači Imperativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Imperativ (latinski imperativus)gramatika: zapovedni način; fil. zapovest, zapoved, naredba, propis; zakon; Kantov kategorički imperativ glasi: Delaj tako da načelo tvoje volje može u svako doba postati opštim zakonom; kategorički imperativ zapovest koja naređuje da se nešto radi zbog same te radnje, bez obzira na cilj, na materiju radnje; hipotetički imperativ zapovest koja naređuje nešto kao sredstvo za postizavanje cilja i koja važi samo pod izvesnim okolnostima; energetički imperativ glasi: „Ne troši uzalud energiju, nego se njome koristi!" (Ostvald).-

Reč Imperativ sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. императивус) грам. заповедни начин; фил. заповест, заповед, наредба, пропис; закон; Кантов категорички императив гласи: Делај тако да начело твоје воље може у свако доба постати општим законом; категорички императив заповест која наређује да се нешто ради због саме те радње, без обзира на циљ, на материју радње; хипотетички императив заповест која наређује нешто као средство за постизавање циља и која важи само под извесним околностима; енергетички императив гласи: „Не троши узалуд енергију, него се њоме користи!" (Оствалд).-


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i