Skip to main content

Implicitan značenje

šta znači Implicitan

Na latinici: Definicija i značenje reči Implicitan (latinski implicare) koji je obuhvaćen, sadržan u nečemu; koji se podrazumeva.

Reč Implicitan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. имплицаре) који је обухваћен, садржан у нечему; који се подразумева.


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i