Skip to main content

Impotentan značenje

šta znači Impotentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Impotentan (latinski impotens) nesposoban, nemoćan (naročito u spolnom pogledu); sakat, bogaljast; duhovno nesposoban, duhovno nemoćan

Reč Impotentan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. импотенс) неспособан, немоћан (нарочито у сполном погледу); сакат, богаљаст; духовно неспособан, духовно немоћан


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i