Skip to main content

Impregnirati

Šta znači Impregnirati


Impregnirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Impregnirati (od latinske reči: impraegnare) zatrudniti, oploditi; hemija: natopiti, natapati, nakvasiti, prožeti drvo ili tkaninu uljem, mašću ili drugom kakvom nesagorljivom ili nepropustljivom tvarju.

Reč Impregnirati napisana unazad: itaringerpmi

Impregnirati se sastoji od 12 slova.

sta je Impregnirati

Slično:
Šta znači Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivat...
Šta znači Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivlje...
Šta znači Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da ...
Šta znači Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Šta znači Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni ...
Šta znači Impubertet neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu ....