Skip to main content

Impresija značenje

šta znači Impresija

Na latinici: Definicija i značenje reči Impresija (latinski impressio) utisak, upečatak, dojam, dejstvo koje jedna stvar (npr. pročitana knjiga, viđena slika, saslušan muzički komad itd.) ima na koga.

Reč Impresija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. импрессио) утисак, упечатак, дојам, дејство које једна ствар (нпр. прочитана књига, виђена слика, саслушан музички комад итд.) има на кога.


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i