Skip to main content

Impubertet značenje

šta znači Impubertet

Na latinici: Definicija i značenje reči Impubertet (od latinske reči: impubertas) neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu (ili: udaju).

Reč Impubertet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. импубертас) неодраслост, нестасалост, неспособност за женидбу (или: удају).


Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Impubertet neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu ....
Sve reči na slovo i