Skip to main content

Impuls značenje

šta znači Impuls

Na latinici: Definicija i značenje reči Impuls (latinski impulsus) podsticaj, nagon, težnja; pokretna sila, pokret;medicina: neodoljiv nagon; impuls silefizika: proizvod iz sile i vremena, trajanja, njenog dejstva.

Reč Impuls sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. импулсус) подстицај, нагон, тежња; покретна сила, покрет; мед. неодољив нагон; импулс силе физ. производ из силе и времена, трајања, њеног дејства.


Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Impubertet neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu ....
Sve reči na slovo i