Skip to main content

Impulzivan značenje

šta znači Impulzivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Impulzivan (od latinske reči: impulsivus) pokretan, koji pokreće, koji podstiče, koji pobuđuje, koji podstrekava, koji radi kao da ga nešto goni.

Reč Impulzivan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. импулсивус) покретан, који покреће, који подстиче, који побуђује, који подстрекава, који ради као да га нешто гони.


Impresionirati Impresionirati je ostavljanje, izazivanje, snažnog uticaja, oduševljen...
Imputirati uračunati, uračunavati, pripisivati , nabe-diti, nabeđivati, kriviti...
Imputacija uračunavanje, pripisivanje, beđenje, nabeđivanje, okrivljenje, podme...
Impulzorijales pl. pismene opomene kojima viši sud podstiče niži sud da pristupi r...
Impudencija bestidnost, bezobzirnost, bezočnost; nečednost....
Impugnacija pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav....
Sve reči na slovo i