Skip to main content

Indiferentan značenje

šta znači Indiferentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Indiferentan (latinski indifferens) ravnodušan, koji ne mari, kome je svejedno ^indiferentan bankovni posao posao u kome banka učestvuje samo kao posrednik između kupca i prodavca; indiferentna sredstva bezazlena sredstva, ona koja nemaju nikakva dejstva; indiferentna tačkafizika: tačka na kojoj nema dejstva, tačka između dva suprotna pola gde se oni uzajamno potiru, npr. magnetna indiferentna tačka je tačka koja leži u sredini između severnog i južnog pola jednog magneta; indiferentne terme topli izvori koji ne sadrže nikakve karakteristične soli (za razliku od mineralnih voda).

Reč Indiferentan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. индифференс) равнодушан, који не мари, коме је свеједно ^индиферентан банковни посао посао у коме банка учествује само као посредник између купца и продавца; индиферентна средства безазлена средства, она која немају никаква дејства; индиферентна тачка физ. тачка на којој нема дејства, тачка између два супротна пола где се они узајамно потиру, нпр. магнетна индиферентна тачка је тачка која лежи у средини између северног и јужног пола једног магнета; индиферентне терме топли извори који не садрже никакве карактеристичне соли (за разлику од минералних вода).


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i