Skip to main content

Individualan značenje

šta znači Individualan

Na latinici: Definicija i značenje reči Individualan (latinski individualis) jedinčani, koji pripada jedinci ili pojedincu, koji se tiče jedinke ili pojedinca, pojedinačni, osobni, ponaosobni, lični; osoben, samo jednome svojstven; individualno pojam logika: pojam koji obuhvata samo jednu jedinku ili samo jedan predmet, npr. Kraljević Marko.

Reč Individualan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. индивидуалис) јединчани, који припада јединци или појединцу, који се тиче јединке или појединца, појединачни, особни, понаособни, лични; особен, само једноме својствен; индивидуално појам лог. појам који обухвата само једну јединку или само један предмет, нпр. Краљевић Марко.


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i