Skip to main content

Individuum značenje

šta znači Individuum

Na latinici: Definicija i značenje reči Individuum (latinski dividere deliti, individuum nedeljivo), ono što je nedeljivo, što se ne može deliti, a da time ne izgubi svoju osobenost i svoje postojanje, koje zavisi samo od njegove celovitosti; jedinka, pojedinac, pojedinačno biće; osoba, ličnost, neko; individua.

Reč Individuum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дивидере делити, индивидуум недељиво), оно што је недељиво, што се не може делити, а да тиме не изгуби своју особеност и своје постојање, које зависи само од његове целовитости; јединка, појединац, појединачно биће; особа, личност, неко; индивидуа.


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i