Skip to main content

Šta znači Iteracija značenje reči


Iteracija

latinica:

Definicija i značenje reči Iteracija (latinski iteratio) ponavljanje, obnavljanje. iterbij(um) (naziv po mestu otkrića — švedskom selu Ytterby) hen. elemenat, znak Yb, atomska masa 173,04, redni broj 70; pripada grupi retkih zemalja.

Reč Iteracija napisana unazad: ajicareti

Iteracija se sastoji od 9 slova.

sta je Iteracija

Slično:
Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Y...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, uče...
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani ...
Sve reči na slovo i