Skip to main content

Iteracija značenje

šta znači Iteracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Iteracija (latinski iteratio) ponavljanje, obna-vljanje. iterbij(um) (naziv po mestu otkrića — švedskom selu Ytterby) hen. elemenat, znak Yb, atomska masa 173,04, redni broj 70; pripada grupi retkih zemalja.

Reč Iteracija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. итератио) понављање, обна-вљање. итербиј(ум) (назив по месту открића — шведском селу Yттербy) хен. елеменат, знак Yб, атомска маса 173,04, редни број 70; припада групи ретких земаља.


Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Yb, atomska...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja, koja je...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, učestao....
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani republikan...
Sve reči na slovo i