Skip to main content

Iterativan značenje

šta znači Iterativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Iterativan (od latinske reči: iterativus) ponovljen, pokovan, koji se više puta događa, učestan, učestao.

Reč Iterativan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. итеративус) поновл>ен, покован, који се више пута догађа, учестан, учестао.


Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Yb, atomska...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja, koja je...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, učestao....
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani republikan...
Sve reči na slovo i