Skip to main content

Iterativan značenje

Šta znači Iterativan


Iterativan

latinica:

Definicija i značenje reči Iterativan (od latinske reči: iterativus) ponovljen, pokovan, koji se više puta događa, učestan, učestao.

Reč Iterativan napisana unazad: navitareti

Iterativan se sastoji od 10 slova.

sta je Iterativan

Slično:
Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Y...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, uče...
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani ...
Sve reči na slovo i