Skip to main content

Iterativum značenje

Šta znači Iterativum


Iterativum

latinica:

Definicija i značenje reči Iterativum (latinski iterativum) gramatika: učestali glagol (koji iskazuje radnju koja se ponavlja, npr. lupkati, skakutati).

Reč Iterativum napisana unazad: muvitareti

Iterativum se sastoji od 10 slova.

sta je Iterativum

Slično:
Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Y...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, uče...
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani ...
Sve reči na slovo i