Skip to main content

Iterativnost značenje

šta znači Iterativnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Iterativnost (latinski iterare ponoviti) llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja, koja je učestale (poskakivati islično:).

Reč Iterativnost sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. итераре поновити) ллнгв. особина глагола да означава радњу која се понавља, која је учестале (поскакивати и сл.).


Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Yb, atomska...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja, koja je...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, učestao....
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani republikan...
Sve reči na slovo i