Skip to main content

Jonijum

Šta znači Jonijum


Jonijum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma.

Reč Jonijum napisana unazad: mujinoj

Jonijum se sastoji od 7 slova.

sta je Jonijum

Slično:
Šta znači Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i ak...
Šta znači Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski d...
Šta znači Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara,...
Šta znači Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa ...
Šta znači Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Šta znači Jonizovati dovesti u stanje jonizacije. ...