Skip to main content

Jonosfera

Šta znači Jonosfera


Jonosfera značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jonosfera (od grčke reči: ion, od ienai ići, sphaira lopta, kugla) sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara, nalazi se na visini većoj od stotinu kilometara od Zemlje i sadrži veoma mnogo jona.

Reč Jonosfera napisana unazad: arefsonoj

Jonosfera se sastoji od 9 slova.

sta je Jonosfera

Slično:
Šta znači Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i ak...
Šta znači Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski d...
Šta znači Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara,...
Šta znači Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa ...
Šta znači Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Šta znači Jonizovati dovesti u stanje jonizacije. ...