Skip to main content

Jonosfera značenje

šta znači Jonosfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Jonosfera (od grčke reči: ion, od ienai ići, sphaira lopta, kugla) sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara, nalazi se na visini većoj od stotinu kilometara od Zemlje i sadrži veoma mnogo jona.

Reč Jonosfera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ион, од иенаи ићи, спхаира лопта, кугла) слој атмосфере у дебљини од неколико стотина километара, налази се на висини већој од стотину километара од Земље и садржи веома много јона.


Jonstrozitet čudoviš-nost, nakaznost, nakaradnost; nečuven postupak; nečovečnost...
Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i akutnih obol...
Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski dija- •zre...
Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara, nalazi se...
Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa sa dva kr...
Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Sve reči na slovo j