Skip to main content

Jontoforeza značenje

šta znači Jontoforeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Jontoforeza (od grčke reči: ion, iontos, phoresis nošenje)medicina: lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i akutnih oboljenja zglobova.

Reč Jontoforeza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ион, ионтос, пхоресис ношење) мед. лечење путем јонизације, нарочито код хроничних и акутних обољења зглобова.


Jonstrozitet čudoviš-nost, nakaznost, nakaradnost; nečuven postupak; nečovečnost...
Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i akutnih obol...
Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski dija- •zre...
Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara, nalazi se...
Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa sa dva kr...
Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Sve reči na slovo j