Skip to main content

Jontoforeza

Šta znači Jontoforeza


Jontoforeza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jontoforeza (od grčke reči: ion, iontos, phoresis nošenje) medicina: lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i akutnih oboljenja zglobova.

Reč Jontoforeza napisana unazad: azerofotnoj

Jontoforeza se sastoji od 11 slova.

sta je Jontoforeza

Slično:
Šta znači Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i ak...
Šta znači Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski d...
Šta znači Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara,...
Šta znači Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa ...
Šta znači Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Šta znači Jonizovati dovesti u stanje jonizacije. ...