Skip to main content

Jonski značenje

šta znači Jonski

Na latinici: Definicija i značenje reči Jonski (od grčke reči: ionikos) koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski dija- •zrejrar narečje Jonjana; jonski stil, jonski stubovi arh. stubovi čija je „glava" (kapitl) imala zavojite, spiralne ukrase; jonski stih v. jonikus; jonska škola fil. najstarija filozofija starih Grka, čiji su predstavnici: Tales iz Mileta, Anak-simander iz Mileta, Anaksimenes iz Mileta, Heraklit iz Efeza, Anaksagora iz Klazomene i Diogenes iz Apolonije (po ovim filozofima načela prirode su: ili voda, ili beskrajno, ili vazduh, ili vatra kao lotos, ili duh itd.).

Reč Jonski sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ионикос) који припада Јонцима, једном старргрчком племену; јонски дија- •зрејрар наречје Јоњана; јонски стил, јонски стубови арх. стубови чија је „глава" (капитл) имала завојите, спиралне украсе; јонски стих в. јоникус; јонска школа фил. најстарија филозофија старих Грка, чији су представници: Талес из Милета, Анак-симандер из Милета, Анаксименес из Милета, Хераклит из Ефеза, Анаксагора из Клазомене и Диогенес из Аполоније (по овим филозофима начела природе су: или вода, или бескрајно, или ваздух, или ватра као лотос, или дух итд.).


Jonstrozitet čudoviš-nost, nakaznost, nakaradnost; nečuven postupak; nečovečnost...
Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i akutnih obol...
Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski dija- •zre...
Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara, nalazi se...
Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa sa dva kr...
Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Sve reči na slovo j