Skip to main content

Kako se pravilno piše Opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo

Kako se piše Opet Jovo nanovo opet

  Piše se opet Jovo nanovo. Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imena kada su figurativno upotrebljena, pa se pišu velikim početnim slovom: nema za Rajka kape, ona je Katica za sve, to su Robinzoni modernog vremena i sl.


Oportun ili oportunistički   Piše se i jedno i drugo. Pridev oportun znači umestan, prikladan, potreban....
Opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo   Piše se opet Jovo nanovo. Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imen...
Optimalan ili najoptimalniji   Piše se optimalan. Pridev optimalan znači koji najviše odgovara, najpovolj...
Opredeljenje ili opredelenje   Piše se opredeljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogl...
Opšteobrazovni ili opšte obrazovni   Piše se opšteobrazovni. Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih složenica ozn...
Opservatorija ili observatorija   Piše se opservatorija. Ta reč potiče iz novolatinskog jezika, u kojem ona g...