Skip to main content

Kako se pravilno piše Opservatorija ili observatorija

Kako se piše Opservatorija

  Piše se opservatorija. Ta reč potiče iz novolatinskog jezika, u kojem ona glasi observatorium. U srpskom se, međutim, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ob- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše opservatorija.


Oportun ili oportunistički   Piše se i jedno i drugo. Pridev oportun znači umestan, prikladan, potreban....
Opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo   Piše se opet Jovo nanovo. Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imen...
Optimalan ili najoptimalniji   Piše se optimalan. Pridev optimalan znači koji najviše odgovara, najpovolj...
Opredeljenje ili opredelenje   Piše se opredeljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogl...
Opšteobrazovni ili opšte obrazovni   Piše se opšteobrazovni. Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih složenica ozn...
Opservatorija ili observatorija   Piše se opservatorija. Ta reč potiče iz novolatinskog jezika, u kojem ona g...