Skip to main content

Kako se pravilno piše Opšteobrazovni ili opšte obrazovni

Kako se piše Opšteobrazovni

  Piše se opšteobrazovni. Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih (i priloških) složenica označava da pojam u drugom delu ima (sve)opšte značenje, vrednost, da se uopšteno, u celini obuhvata ono što se drugim delom složenice kazuje, piše se spojeno: opštečovečanski, opštedruštven, opšteljudski, opštenarodni, opštepoznat, opšteprihvaćen, opštepriznat, opšteslovenski, opštevažeći itd.


Oportun ili oportunistički   Piše se i jedno i drugo. Pridev oportun znači umestan, prikladan, potreban....
Opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo   Piše se opet Jovo nanovo. Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imen...
Optimalan ili najoptimalniji   Piše se optimalan. Pridev optimalan znači koji najviše odgovara, najpovolj...
Opredeljenje ili opredelenje   Piše se opredeljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogl...
Opšteobrazovni ili opšte obrazovni   Piše se opšteobrazovni. Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih složenica ozn...
Opservatorija ili observatorija   Piše se opservatorija. Ta reč potiče iz novolatinskog jezika, u kojem ona g...