Skip to main content

Kako se pravilno piše Opredeljenje ili opredelenje

Kako se piše Opredeljenje

  Piše se opredeljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Opredeljenje je imenica nastala od glagola opredeliti.


Oportun ili oportunistički   Piše se i jedno i drugo. Pridev oportun znači umestan, prikladan, potreban....
Opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo   Piše se opet Jovo nanovo. Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imen...
Optimalan ili najoptimalniji   Piše se optimalan. Pridev optimalan znači koji najviše odgovara, najpovolj...
Opredeljenje ili opredelenje   Piše se opredeljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogl...
Opšteobrazovni ili opšte obrazovni   Piše se opšteobrazovni. Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih složenica ozn...
Opservatorija ili observatorija   Piše se opservatorija. Ta reč potiče iz novolatinskog jezika, u kojem ona g...