Skip to main content

Kako se pravilno piše Optimalan ili najoptimalniji

Kako se piše Optimalan

  Piše se optimalan. Pridev optimalan (novolatinski optimalis, od latinskog optimus – najbolji) znači koji najviše odgovara, najpovoljniji, najpogodniji. Otuda taj pridev ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (optimalniji, najoptimalniji). Iz latinskog smo preuzeli neke prideve koji u izvornom jeziku u sebi već sadrže superlativno značenje, tj. označavaju imenovano svojstvo u najvećoj mogućoj meri. Takvi su pridevi uglavnom načinjeni od latinskog superlativa, a to su, na primer, optimalan, maksimalan, minimalan, ali i ekstreman, esencijalan, idealan, minoran. Takve prideve ne treba porediti.


Oportun ili oportunistički   Piše se i jedno i drugo. Pridev oportun znači umestan, prikladan, potreban....
Opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo   Piše se opet Jovo nanovo. Imena i prezimena ne gube karakter vlastitog imen...
Optimalan ili najoptimalniji   Piše se optimalan. Pridev optimalan znači koji najviše odgovara, najpovolj...
Opredeljenje ili opredelenje   Piše se opredeljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogl...
Opšteobrazovni ili opšte obrazovni   Piše se opšteobrazovni. Opšte-, koje kao prvi deo pridevskih složenica ozn...
Opservatorija ili observatorija   Piše se opservatorija. Ta reč potiče iz novolatinskog jezika, u kojem ona g...