Skip to main content

Kako se pravilno piše Faktorijel ili faktorijal

Kako se piše Faktorijel

  Piše se faktorijel. Ta imenica, kojom se u matematici označava proizvod svih uzastopnih prirodnih brojeva od 1 do n (npr. faktorijel 4 iznosi: 4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24), potiče od francuskog factoriel.


Faktorijel ili faktorijal   Piše se faktorijel. Ta imenica, kojom se u matematici označava proizvod svi...
Fajda ili vajda   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faliti ili hvaliti   Piše se i jedno i drugo. Glagol faliti znači nedostajati, manjkati, ne biti...
Fakat ili fakt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat. Sug...
Farmerice ili farmerke   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faradejev kavez ili faradejev kavez   Piše se Faradejev kavez. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...